Title
Stacks Image 185
Sinds kort heb ik een mobiele website. Scan de QR-code of tik co-vier.nl in op je smartphone.

CO4, een reden om te bewegen!

Stacks Image 13

DE WIJZE WAAROP JE WAARNEEMT BEPAALT MEDE JE GEVOEL EN JE HANDELEN

  • Onze ervaring, kennis en kunde professioneel met u delen waarbij onze authenticiteit en drijfveren in onze interactie met u energie geven.
  • Onze kracht ligt in de kleinschalige opzet die daardoor niet alleen een grotere maar ook persoonlijke betrokkenheid impliceert.
  • Onze redenatie en aanpak is sterk gefocust op de menselijke maat. Vanuit de wetenschap dat theoretische concepten niet alleen en altijd de sleutel zijn tot succes.
  • Onze wijze van werken gericht is op het bieden van praktische oplossingen wetende dat er een verschil is tussen gelijk hebben en gelijk “zien” te krijgen. Er is altijd een andere kant van het gelijk. De positie waaruit je kijkt bepaalt het perspectief. En onze interactie en reacties.

CO4 staat garant voor:
professionele, authentieke en praktijkgerichte aanpak.
ervaringsgerichte advisering, ondersteuning en begeleiding van organisaties en individuen.

Organisaties zijn slechts een samenspel, een samenwerking van unieke individuen. Een organisatie verander je dan ook alleen door haar medewerkers anders te laten handelen. En de reden om te bewegen ligt bij elk individu zelf. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Op basis van jarenlange ervaring stellen wij dat de “angst”om te bewegen gelijktijdig de sleutel is tot moed. Onze professionaliteit als de consultant, als begeleider, als coach is gericht om op het juiste moment de passende methode of techniek in te zetten. Van daaruit initiëren wij de beweging, de verandering om daarmee de overdracht, de transmissie in gang te zetten. En gelijktijdig inspelen op het adaptief vermogen van het individu om aan zijn competenties te werken. Aangevuld met de verbinding en verduidelijking van de theorie. De balans voor goed werkgeverschap en goed HR-beleid. Dat kenmerkt zich volgens ons door een dynamisch proces van aandacht, betrokkenheid, communicatie, daadkracht, effectmeting en financiële haalbaarheid (a,b,c,d,e,f,) Dat is volgens ons de leidraad naar de juiste waarden voor organisaties. De drijfkracht voor zingeving en bezieling van medewerkers.
In ons dagelijks functioneren zijn uiteenlopende situaties en omstandigheden van functionele, sociale en emotionele aard de reden waardoor individuen, teams en organisaties in onbalans raken. Bewegen en veranderen is dan gewenst.
Uitzonderlijke situaties kunnen leiden tot analyses om voorlopig niets te doen. Maar ook dan doen we iets!
Van nature zijn we op zoek naar evenwicht en evenwichtigheid in ons bestaan. De juiste balans. Daarin moeten we investeren. Wij helpen u daarbij. Zonder wrijven geen glans!Naast de uiteenlopende trajecten voor advisering, begeleiding en ondersteuning van de verschillende Human Resource (HR) instrumenten ligt onze ervaring met name bij Conflicthantering, Coaching, Continuïteitsadvisering en Countering,

Daarin onderscheiden wij ons. Om te presteren en zelfs te excelleren zal men zijn grenzen moeten verkennen, opzoeken en verleggen. Die zoektocht, die beweging moet je in gang (laten) zetten. Bewegen om de onbalans te herstellen, om met meer evenwicht en evenwichtig
te functioneren. En soms bewust de onbalans “opzoeken” om beweging en verandering te stimuleren. Huidige en toekomstige verandering in onze omgeving leiden onherroepelijk tot beweging. Onze filosofie is erop gericht om u en uw organisatie bij die bewegingen te ondersteunen en te begeleiden.
Hierbij komt onze jarenlange praktijkervaring specifiek tot uiting. Maar ook omdat we daarvoor een bewuste keuze hebben gemaakt en klein als we zijn alleen het beste maatwerk willen leveren.
In de nadere toelichting over onze aandachtsgebieden wordt beknopt aangegeven welke aspecten wij vanuit onze filosofie hanteren als rode draad.
Daarin komen onze drijfveren op een authentieke manier tot uiting en kunnen wij de verbinding aangaan om met u gericht aan de slag te gaan en waar nodig verdieping te zoeken. Onze, maar vooral uw reden om te bewegen.
lees meer